รถใหม่ป้ายแดงกับสิ่งที่ควรรู้

รถใหม่ทะเบียนป้ายแดงคือใช้รถยนต์ใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อเพื่อการรอทะเบียนป้ายขาวโดยจะมีระยะเวลาในการขับใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแค่ 30 วันเท่านั้น ป้ายแดงในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นรถใหม่ที่เพิ่งซื้อ และใช้ระยะเวลาในการรอป้ายนานประมาณหนึ่งเดือน นอกจากกฎข้อบังคับของ พ.ร.บ.จราจร ที่เกี่ยวกับการขับใช้งานรถป้ายแดงแล้ว ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้งานในลักษณะต่างๆ อีกด้วย และนี่คือ 5 ข้อควรรู้ของรถใหม่ที่ใส่ป้ายทะเบียนสีแดงซึ่งมีเฉพาะในไทยแค่ประเทศเดียวเท่านั้น

1. ระยะเวลาการใช้ป้ายแดง

รถยนต์ออกใหม่จะมีระยะเวลาการใช้ป้ายแดง 30 วัน เพื่อรอป้ายสีขาวมาเปลี่ยนแต่หากว่าใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาตามที่กฏหมายกำหนดจะมีความผิดในฐานหลีกเลี่ยงภาษีหรือที่เรียกว่า “ลากป้ายแดง” หรือมีบางท่านอาจเกิดความรู้สึกที่จะไม่ต้องการเสียภาษี (ต้องการเลี่ยงภาษี) จึงใช้รถยนต์ที่ติดป้ายแดงเป็นเดือนหรือเป็นปี ถือเป็นการกระทำผิดกฏหมายมีโทษปรับถึง 10,000

2.ห้ามใช้รถป้ายแดงเวลาไหน

รถยนต์ป้ายแดงตามกฎหมายสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-18.00 น. เท่านั้น หรือจำง่ายๆ ว่า “เมื่อเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเท่านั้น” แต่เนื่องจากจราจรในปัจจุบันติดขัดทำให้มีการขยายเวลาเป็นถึง 20.00 น.

3. สมุดคู่มือบันทึกการใช้รถสำคัญอย่างไร

เมื่อออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนั้นจะได้รับสมุดบันทึกหรือคู่มือทะเบียนรถยนต์ ซึ่งคู่มือเล่มนี้มีความสำคัญมาก เพราะด้วยกฏหมายจราจรระบุไว้ว่า ผู้ที่ขับจะต้องบันทึกรายการลงสมุดคู่มือ โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นคือ ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ ความประสงค์ในการขับรถยนต์ วันเดือนปี เวลาที่นำรถออกไปใช้ รวมถึงระยะเวลาที่รถถึงที่หมาย ชื่อและนามสกุลของผู้ขับ เป็นต้น หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าของรถยนต์ไม่มีสมุดนี้อยู่บนรถจะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และเมื่อได้ป้ายขาวที่จดทะเบียนแล้วท่านเจ้าของรถต้องคืนสมุดแก่ผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

4. การวิ่งข้ามเขต-ข้ามจังหวัด

การขับรถข้ามเขตหรือข้ามจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่สามารถวิ่งได้ภายในเขตจังหวัดที่อยู่บนป้ายเท่านั้น แต่หากมีความจะเป็นที่จะต้องใช้รถข้ามจังหวัด จะต้องทำเรื่องขอ และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมทั้งมีหลักฐานรวมถึงเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ของนายทะเบียนด้วย อีกทั้งยังต้องลงบันทึกรายการในคู่มืออย่างละเอียด และหากไม่ทำการขออนุญาตการใช้รถนอกเขตจดทะเบียน และไม่ลงบันทึกการใช้รถนั้น หากถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีเอกสารจะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

5. การเคลมประกัน

เนื่องจากการออกรถใหม่ประกันภัยรถยนต์จะแถมกับรถยนต์มา ซึ่งผู้ขับขี่หลายท่านอาจไม่ได้เข้าใจถึงหลักการเข้าเคลมประกัน หากเกิดอุบัติเหตุเรียกประกันได้รับใบเคลมแล้ว เวลานำรถยนต์เข้าเคลมที่ศูนย์บริการจะต้องเตรียมเอกสาร อาทิเช่น ใบขับขี่ตัวจริงหรือสำเนา , ใบเคลม , เอกสารกรรมธรรม์รถยนต์ , ใบเคลมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่วันที่เกิดอุบัติเหตุ จึงจะสามารถทำการเคลมอะไหล่ต่างๆ ได้

รถยนต์ป้ายแดงควรจะมีประกันภัยเสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุก็สามารถโทรเรียกประกันมาเคลมได้เลย อย่าชะล่าใจว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณขับระวังอยู่แล้วแต่อาจมีพวกที่ประมาทมาชนหรือคุณขับไปชนเขาก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่โดยเฉพาะบนถนนในประเทศไทยที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของโลกจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การทำประกันภัยชั้นหนึ่งก่อนขับจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของการใช้รถป้ายแดง.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *